Tevékenységi körök

Közlekedésépítés

 • út- és autópályaépítés
 • útfelújítási-, fenntartási, karbantartási munkák (pl. új erősítő aszfaltréteg terítése, padkajavítás, kátyúzás stb.)
 • járdaépítés
 • parkolóépítés
 • közúti csomópontok építése (pl. körforgalmak)
 • vasútépítés

 

Vízépítés

 • árvízvédelmi töltés építése
 • műtárgyépítés

 

Közműépítés

 • víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, gáz-, villany- és távközlési hálózat építése

 

Nagy tömegű földmunkák

 • töltésépítés
 • halastavak, víztározók építése
 • bányanyitás- és rekultiváció
 • szeméttelep rekultiváció

 

Szerkezetépítés

 • hídépítés
 • alagútépítés

 

Közúti fuvarozás

 • áruszállítás (ömlesztett építési anyagok szállítása)
 • gépszállítás trélerrel

 

Hulladék-újrahasznosítás

 • bontott anyagok (aszfalt, beton, tégla stb.) darálása

 

Építőanyag kereskedelem